Concerten 2020


                                                                           de koren  repeteren  D.V. in  oktober 

 

   

                                                                 binnenkort meer info  over deze concerten

                

kerstuitvoering    december  2020

 

 

Chr, Gemengkoor ''Met Hart en Stem'' o.l.v. Marinus van Slooten

Orgel Hans van der Werf      

                        

 

    meer info volgt nog 


       alle uitvoeringen is Deo Volente